Kursy Prawa Jazdy

Kategoria. AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowanie: motorowerami; czterokołowcem lekkie; zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskanie uprawnień: 14 lat. Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące  przed uzyskaniem wymaganego wieku

Kategoria. A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającym 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień 16 lat. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku 

Kategoria. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej  35 kW i stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on postawić w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy Am; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku

Kategoria. A

Prawo Jazdy kat. A uprawnia do kierowania: motocyklem; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat.A oraz przyczepy; motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat) Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lata; 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku

Kategoria. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
-w/w pojazdem z przyczepą lekką 
-w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekką, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzonym wpisem do prawa jazdy.
Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wielobieżnym również z przyczepą lekką. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych, samochodami identycznymi jak na egzaminie 

Kategoria. B+E

Prawo jazdy kat. B+E pozwala kierować zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której dmc nie przekracza dmc pojazdu ciągnącego. Teoretycznie pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg, w przypadku holowania przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy. W praktyce (w wypadku ciągnięcia przyczepy z hamulcem najazdowym) dmc samochodu musi stanowić min. 1,33 dmc przyczepy, a dopuszczalna masa całkowita zestawu może wynosić maksymalnie 6125 kg. Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami. Wiek minimalny to 18 lat

 

Zdaj z nami każdy egzamin! Zapisz się już teraz!