Kursy dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna/wstępna przyspieszona na przewóz osób/rzeczy

Kandydaci na kierowców zawodowych, wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani ukończyć kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną i uzyskać wymagany wpis do prawo jazdy, w przypadku, gdy po dniu:

10 września 2008 r. – uzyskali prawo jazdy kategorii D1 lub D;

10 września 2009 r. – uzyskali prawo jazdy kategorii C1 lub C;

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E prawa jazdy po ukończeniu 21 roku życia oraz w zakresie kat. D lub D+E prawa jazdy po ukończeniu 23 roku życia. Kwalifikacja wstępna dotyczy kandydatów na kierowców, którzy zamierzają podejść do egzaminu na prawo jazdy kat C przed ukończeniem 21 lat lub kat D przed ukończeniem 24 lat. (ustawa o kierujących art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 )Lub nie ukończyli odpowiednio 21 lat dla kat. C i 24 dla kat. D a zamierza podjąć pracę jako kierowca danej kategorii. 

Kwalifikacja wstępna obejmuje 260 godzin teorii i 20 praktyki (godziny po 45 minut)

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 130 godzin teorii i 10 praktyki (godziny po 45 minut)

Oba kursu kończą się egzaminem państwowym wyznaczanym przez odpowiedniego wojewodę. 

W ramach kursu oferujemy:

Indywidualny tok nauczania poprzez system e-learningowy. Każdy z kursantów sam wyznacza sobie tempo nauki, maksymalnie 7 h dziennie, dni szkolenia dostosowane do potrzeb kursanta. Materiały dydaktyczne na płycie CD. 

Dostęp do testów w wersji elektronicznej.

Kwalifikację wstępną uzupełniającą/ wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E lub uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć, a uzupełniająca przyspieszona 35. (w zależności od wieku kursanta – patrz. kwalifikacja wstępna i wstępna przyspieszona) 

Szkolenie również musi zakończyć się egzaminem państwowym.

Szkolenie okresowe na przewóz osób i rzeczy

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy i osób to szkolenie dla kierowców, prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmujących 35 godzin szkolenia teoretycznego realizowanych odpowiednio dla kategorii prawa jazdy.

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

– 10 września 20014r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy 

kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

– 10 września 2015 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r., 

b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1990 r.;

– 10 września 2016 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 

a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 2000 r.;

– 10 września 2017 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.;

– 10 września 2018 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy: 

a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r.;

– 10 września 2019 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy 

kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PODANE WYŻEJ DATY TO OSTATECZNE TERMINY

UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY. TRZEBA ZATEM DUŻO WCZEŚNIEJ ZAPLANOWAĆ SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU OKRESOWYM, MAJĄC NA UWADZE CZAS TRWANIA TAKIEGO SZKOLENIA I WSZYSTKICH FORMALNOŚCI Z NIM ZWIĄZANYCH ORAZ CZAS W JAKIM URZĄD WYDA NOWE PRAWO JAZDY.

Po wymianie prawa jazdy, każdy kierowca w rubryce nr 12 będzie posiadał kod 95 oraz datę ważności szkolenia okresowego, a tym samym uprawnień do prowadzenia pojazdu kat. C lub D. Po upływie tego terminu każdy kierowca zawodowy zobligowany jest wykonać badania psychotechniczne, badania lekarskie, a następnie ponownie odbyć szkolenie okresowe. Do zapisu wymagana jest kopia aktualnego prawa jazdy, dowodu osobistego oraz kopia poprzedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej. 

Zdaj z nami każdy egzamin! Zapisz się już teraz!